Η εφημερίδα μας

"Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ/ΛΕΥΚΩΝΙΑ - Τ.Θ. 178 - 82100 - ΧΙΟΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ - FAX: 22710
25678

Internet Address: http://www.alithia.gr
e-mail: news@alithia.gr

Ιδιοκτησία:
Εκδόσεις "ΑΛΗΘΕΙΑ" Ε.Π.Ε
Διευθυντής: Γιάννης Τζούμας
Αρχισυντάκτης: Δημήτρης Φρεζούλης
Συντάκτες: Ειρ. Αναγνώστου, Ευγ. Κώτη, Τζ. Σακελλαρίου, Δημ. Σταυρακάκης, Χρ. Ψυλλή.

Ηλεκτρ. Σελιδοποίηση: Τ. Στουπάκη, Αγγ. Βλάττα, Γ. Κουσκουσάκη, Μ. Βούκουνα
Διανομή: Στ. Αμπαζή, K. Αρμενάκης
Λογιστήριο: Αντωνία Χαρίτου, Ντίνα Ποπόνα
Υπεύθυνη Συνδρομών: Ζένα Χατζηδημητρίου

Εκτύπωση: "Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
Υπεύθ. Τυπογραφείου: Ηρ. Ζοφός
 

pregnancy in weeks late abortion back alley abortions
free std testing dc site untreated chlamydia in men
apps to spy blog.fetish-kinks.com sms spy android
little sex stories free adult erotic stories online bdsm gay sex stories
cvs discounts click cvs online shopping
coupon pharmacy sharepointblog.buus-oestergaard.dk walgreens promo code 2015