“Ερασιτεχνικές” πολιτικές για την αλιεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

20/3/2014


 
Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στο σχέδιο νόμου “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” που έχει δώσει προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, εισηγείται την πλήρη κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
Η προτεινόμενη κατάργηση της άδειας θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και θα περιορίσει τις δυνατότητες της Πολιτείας να διαχειριστεί τους αλιευτικούς πόρους.  Ενδεικτικά και μόνο η κατάργηση των ερασιτεχνικών αδειών πιθανόν να οδηγήσει: α. στην αύξηση της πίεσης στα ήδη υπεραλιευμένα στην πλειονότητά τους ιχθυαποθέματα, καθώς οι ερασιτέχνες δε θα χρειάζονται άδεια, ούτε και θα φοβούνται πιθανούς ελέγχους, β. στην επέκταση των περιστατικών παράνομης αλιείας, καθώς δε θα υπάρχει άδεια όπου θα αναγράφονται οι απαγορευμένες μέθοδοι αλιείας, γ. στην πλήρη αδυναμία συλλογής στοιχείων, έντασης, μεγεθών και επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας και δ. στην αδυναμία της όποιας διαχείρισης της ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας.
Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις θα επιβαρύνουν επικίνδυνα την υπάρχουσα κατάσταση, όπου τα περιστατικά υπεραλίευσης, λαθραλιείας και καταστρεπτικών πρακτικών ασυνείδητων ερασιτεχνών ή επαγγελματιών δεν είναι λίγα. Οδηγούμαστε έτσι στην κατάρρευση των αποθεμάτων και στην περαιτέρω υποβάθμιση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος, με πρώτο θύμα την ίδια την επαγγελματική αλιεία. Έναν κλάδο που σήμερα συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των απομακρυσμένων και απομονωμένων νησιώτικων και παράκτιων περιοχών της χώρας μας, τον οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ως σύμμαχο και ουσιαστικό εταίρο στην προσπάθεια για τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλασσών μας.
Εν αντιθέσει με την κατάργηση των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας, προτεραιότητες και βήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση/εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των ερασιτεχνών για την απόκτηση άδειας, η καταγραφή αλλά κυρίως η ανάγκη για διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας, και η εντατικοποίηση των ελέγχων και της εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας από το Λιμενικό Σώμα.
Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:
Αρκτούρος
Αρχέλων / Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Greenpeace
Μεσόγειος SOS
Medasset / Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
MOm / Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας
Καλλιστώ / Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
WWF Ελλάς
 
 
 

    

women who cheat on husbands scottdangelo.com women who cheat on husbands
reason why husband cheat infidelity signs My husband cheated on me
reason why husband cheat faithwalker.org how many women cheat
walgreen coupons printable go walgreens photo online
coupons for prescriptions site coupons free printable
affair dating sites my boyfriend cheated on me quotes cheat women
how much is it for an abortion dilatation and curettage hysteroscopy how to end a pregnancy
rite aid coupon open coupon for prescription
lasix 40mg kalvikkalam.com kamagra pill