Προετοιμασία ΔΗΚΕΧ για νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Βροντάδο

18/3/2014


 
Τις μητέρες που θα ήθελαν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο νέο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης που σχεδιάζει η ΔΗΚΕΧ στο Βροντάδο, προτρέπει μέσω δελτίου Τύπου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Εταιρείας, προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον τους. Παράλληλα αναφέρεται στις προϋποθέσεις εγγραφής.
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου σημειώνει: 
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) Κοντούδης Μιχαήλ, έχοντας υπόψη την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για ίδρυση και λειτουργία νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην περιοχή Βροντάδος Χίου, προσκαλεί τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών από 6-12 ετών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Κέντρο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα  γραφεία της ΔΗΚΕΧ στο τηλ. 2271081106.
 
Δικαίωμα συμμετοχής για εγγραφή των παιδιών στο Κέντρο έχουν οι γυναίκες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
1.                Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή
2.                Να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – STAGE, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
3.                Να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας
4.                Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 € για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
 
Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου θα είναι από 13.30 – 21.30 όσο διάστημα λειτουργούν τα σχολεία και από 8.00 – 16.00 με το κλείσιμο των σχολείων έως 31 Ιουλίου
 

pregnancy in weeks late abortion back alley abortions
married and want to cheat insight.nestingen.com My girlfriend cheated on me
cialis coupon internet drug coupons discount coupon for cialis