Καθαρά κέρδη 26,6 εκατ. το 2013 για την INTERAMERICAN, αυξημένα κατά 27,8%

13/3/2014


 
Ηγετικό χαρακτήρα στην ασφαλιστική αγορά της επόμενης ημέρας προδίδουν τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η INTERAMERICAN για το 2013. Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,8% έναντι του 2012 (20,8 εκατ.), ενώ αυξημένα είναι και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη της. Η παραγωγή συγκρατήθηκε σε υψηλό επίπεδο, φθάνοντας στα 393,9 εκατ. σε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, μειωμένα λιγότερο έναντι του μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς (8,1% έναντι 9,3%). Αξιοσημείωτη είναι η περαιτέρω βελτίωση του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας, που υπολογίζεται πάνω από 300%.
 
Κερδοφόροι ήταν και οι τρεις βασικοί τομείς δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN. Στις γενικές ασφάλειες σημειώθηκαν κέρδη 11,7 εκατ., ενώ στις ασφάλειες ζωής και υγείας τα κέρδη ανήλθαν σε 15,1 εκατ. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η εταιρεία είναι η πιο κερδοφόρος μεταξύ των εκτός Ολλανδίας θυγατρικών του ομίλου ACHMEA.
 
Στη διάθρωση των ασφαλιστικών εργασιών παρατηρείται σχετική ισορροπία με αυξημένη τη δυναμική των γενικών ασφαλειών, που έδωσαν μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 215,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδοι ζωής και υγείας έφθασαν στα 178,2 εκατ. (88,7 και 89,5 εκατ. αντίστοιχα). Με τα δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς, εκτιμάται ότι τα μερίδιο της εταιρείας αυξήθηκε σε 10,2% έναντι 9,9% το 2012. Η INTERAMERICAN πέτυχε καλύτερο combinedratio στις γενικές ασφάλειες (93,4%) κρατώντας το εντός στόχου και στις ασφάλειες ζωής και υγείας, έχοντας επιτύχει καλύτερες συμφωνίες με παρόχους, αποτελεσματικότερη διαχείριση ζημιών και καλύτερο underwriting.
 
Η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων της εταιρείας υπογραμμίζεται και από τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, την ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής και της ιδιαίτερης δυναμικής των απευθείας πωλήσεων, που συνδυάστηκαν με σημαντικές επενδύσεις σε λειτουργικές βελτιώσεις και με προϊοντικό σχεδιασμό στη βάση της τυποποίησης – απλοποίησης, της καθετοποίησης στη διαχείριση των ζημιών και των προωθημένων ψηφιακών εφαρμογών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά συνηγορούν στην ετοιμότητα της INTERAMERICAN εν όψει της εφαρμογής της οδηγίας SolvencyII, τόσο ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο και ως προς τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
 
 
 

Φωτογραφία (από αριστερά): Στο πάνελ ο Γ. Μαυρέλης – Γεν. Διευθυντής Εργασιών, Γ. Κώτσαλος – διευθύνων σύμβουλος, C. Mousinho – Γεν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Γ. Καντώρος – Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & Merketing και Γ. Ρούντος – διευθυντής δημοσίων σχέσεων & ΕΚΕ Ομίλου INTERAMERICAN.   

chlamydia men male std symptoms pictures antibiotics to treat chlamydia
symptoms of chlamydia parentpower.com stds symptoms
apps to spy link sms spy android
cheat on your wife website megaedd.com wife cheated now what
little sex stories free adult erotic stories online bdsm gay sex stories
reason why husband cheat infidelity signs My husband cheated on me
percentage of women who cheat read will my husband cheat again
weeks for pregnancy maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com abortion clinic houston tx