ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ισότητα των φύλων: Πραγματικότητα ή ουτοπία

7/3/2014


Η ανισοτιμία των δυο φύλων είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται σε ιστορικά και κοινωνικά αίτια, λόγω του καταμερισμού δραστηριοτήτων επιβίωσης, με βάση τις ανάγκες κάθε ιστορικοκοινωνικής περιόδου και τις δυνατότητες των φύλων να ανταποκριθούν σε αυτές.
Η γυναίκα τη σύγχρονη εποχή έχει ποικίλους ρόλους μέσα από τους οποίους μπορεί και αναδεικνύει τις δυνατότητες της.  Δημιουργεί οικογένεια, μεγαλώνει και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της και παράλληλα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στη διεκπεραίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων. Έχει τη δυνατότητα να  δρα κοινωνικά και να αγωνίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής.
Παρόλα αυτά όμως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.
Έτσι στην κοινωνική – οικογενειακή ζωή η πολλαπλότητα και συνθετότητα των ρόλων με τους οποίους επιφορτίζεται η γυναίκα την εξαντλούν ψυχικά και σωματικά. Επωμίζεται όλο το βάρος της ανατροφής των παιδιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρόλο της ως συζύγου και ως εργαζόμενης.
 Στον επαγγελματικό χώρο ακόμα και σήμερα υπάρχουν φαινόμενα  άνισης και ρατσιστικής μεταχείρισης των γυναικών. Η διαφορετικότητα του φύλου τις αποστερεί ευκαιρίες να αναλάβει ηγετικά καθήκοντα. Και φυσικά δεν είναι λίγες οι φορές που πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό της χώρο.  Πολλοί εργοδότες θεωρούν τη μητρότητα και τις υποχρεώσεις που εκπορεύονται από αυτή κώλυμα για την πρόσληψη γυναικών ακόμα και αν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Επιπρόσθετα δεν έχει εξαλείφθει η πεποίθηση ότι έχει αλλάξει η «εικόνα»  της γυναίκας και συνεχίζει πολλές φορές να προβάλλεται ως υποτακτική, αφελής και εξαρτημένη από τα αγαθά του καταναλωτισμού.
Ίσως να μπορούσε να αλλάξει η νοοτροπία ανδρών και γυναικών, μέσα από  επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους. Είναι αναγκαίο να  διαπαιδαγωγούνται ισότιμα τα παιδιά ανεξάρτητα από το φύλο τους και φυσικά πρέπει να καταδικάζεται κάθε ενέργεια που προσβάλλει τη γυναικεία αξιοπρέπεια. Η παιδεία και η πλατειά μόρφωση θα προσφέρει στη γυναίκα δυνατότητες, ελευθερίες και δικαιώματα, ενώ θα προάγει τον αυτοσεβασμό, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοκατανόηση και υποστήριξη ανάμεσα στα φύλα. Τέλος η  δημιουργική και παραγωγική εργασία θα της εξασφαλίσουν οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία.
            Κατά πόσο όμως μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό και κατά πόσο πραγματικά το επιθυμούμε!!!
 

  

free std testing dc how to get a std test untreated chlamydia in men
symptoms of chlamydia parentpower.com stds symptoms
apps to spy spy software for android phones sms spy android
cheat wife site why people cheat
married and want to cheat site My girlfriend cheated on me
abortion at 16 weeks dilation and curettage abortion how to terminate a pregnancy naturally
lilly cialis coupon open drug prescription card